Dansk & matematik


Hver morgen er der enten dansk- eller matematiktimer. Disse morgentimer begynder kl.8.15 og varer til kl.9.30.
 

Mandag og tirsdag er der Matematik.

Onsdag, torsdag er der Dansk. Dansk og matematik skiftes til at have hver 2. fredag.

Undervisningen tilrettelægges efter elevernes niveau og foregår med ca. 10 elever pr. lærer. Der undervises som regel på hold med 2 lærere. Der bruges ofte pc i undervisningen. Undervisningen i morgentimerne er hovedsagelig boglig, og det tilstræbes at variere med forskellige metoder og materialer, således at eleverne kan tilbydes forskellige indlæringsstile.

De fleste af skolens elever arbejder i de boglige aktiviteter indenfor Folkeskolens Trinmål 6. klasse. Hver anden uge kommer Bogbussen.

Der er dog en del elever som har kompetence og potentiale til at arbejde med Folkeskolens Trinmål 9. klasse. For disse elever tilbydes Folkeskolens Afgangsprøve 9. klasse i fagene Dansk og Matematik. Hvis eleven vælger at følge eksamensholdene er der yderligere timer i dansk og matematik. Dette foregår, når andre elever har valgfag.

 


Eksamensholdenes karakterer kan ses her:

Karaktergennemsnit

Karakterfordeling