Efterskolen

Skolen

På Try Efterskole går du i skole på en helt ny måde!

Her bruger vi både hænderne og hovederne. Du vælger selv dine valgfag og værksteder fire gange om året. Vi har et stort udvalg af værksteder og valgfag indenfor idræt og håndværk, design og musik, så vi garanterer, at vi har det, du interesserer dig for og det, du har lyst til at arbejde med.

Skolen kan rumme 86 elever, og tilbyder ophold fra 8. til 11. klassetrin. Der er dog en del elever som har kompetence og potentiale til at arbejde med Folkeskolens Trinmål 9. klasse. For disse elever tilbydes Folkeskolens Afgangsprøve 9. klasse i fagene
Dansk og Matematik. Hvis eleven vælger at følge eksamensholdene er der yderligere timer i dansk og matematik. Dette foregår, når andre elever har valgfag.
På Try får alle elever en chromebook at arbejde med og der er tre forskellige destinationer at vælge imellem, når vi skal på lejrskole.
Når du er elev på Try kan du gå gratis i træningscenter, du kan tage et
svejsningscertifikat, kompetencebeviser til forskellige havemaskiner eller et ridekort –

ALT DETTE ER MED I PRISEN.
Derudover kan du tage et traktorkørekort. Her skal du dog selv betale kortet. 

​Hvad siger eleverne?​

Hverdag

Du har normalt fri efter 15.30 – nogle gange er der godt nok aftenarrangementer, hvor du har mødepligt. Når du har fri på skolen, er der alligevel masser af muligheder for at du kan udvikle dig og lære noget, eller bare hygge dig sammen med vennerne. Der er 4 km til Dronninglund og 5 km til Hjallerup. Det tager ikke lang tid på cykel, og du skal have en cykel med på skolen. Du må også have knallert. Den skal være lovlig og alle regler skal naturligvis overholdes.

Weekend

Det kan være super hyggeligt at være her i weekenden. De fleste weekender bestemmer du selv, om du vil være på skolen. Vi vil gerne have at du prøver at være på skolen i en eller flere weekender i løbet af skoleåret. Eleverne på skolens landbrugsværksted skal på skift være på skolen i weekenderne for at passe og tilse dyrene.

Personale

Ane Horn
Lærer HD

Anne-Marie Olivia Østergaard Hassing
Lærer Musik

Arne Juel Christensen
Lærer og IT

Betina Bjeldbak
Pædaggisk ressourceteam

Torsten Juul Svelle - lærer - pædaggisk ressourceteam

Betinna Hansen

Birgitte Kloster
Lærer 

Brian Nielsen
Lærer HD

Dorthe A Jungersen - Vagtlærer

Dorthe A Jungersen 
Vagtlærer

Peter Bernøe
Forstander

Gunnar Larsen
Lærer Musik

Helle J Jensen
Service og rengøring

Martin Melgaard Pedersen - Vagtlærer

Helle Martinsen
Køkkenleder

Henrik Hedemann
Lærer Køkken

Martin Melgaard Pedersen - Vagtlærer

Jacob Lycke

Josefine Svelle - Vikar og Vagtlærer

Jennifer Riis

Henrik Andersen - Vagtlærer

Josefine Svelle
Lærer Køkken

Josefine Kristensen
Lærer Køkken

Josefine Svelle - Vikar og Vagtlærer

Juul Kriestensen
Opsynsmand Landbrug

Karen Marie Spanner
Lærer og Vejleder

Lars Østergaard
Lærer HD

Lisa Birk
Lærer Landbrug

Mads Torp
Lærer Musik

Marianne Duus 
Pædagogisk Ressourceteam

Michael Vittrup
Lærer Køkken

Ole Christensen
Pedel

Rolan Nielsen
Bestyelsesforman

Sarah Hoveladt Hedegaard
Lærer HD 

Martin Melgaard Pedersen - Vagtlærer

Stephanie Mark Dahl

Søren
Lærer HD og IT

Terkel Nielsen
Lærer Landbrug

Thomas Madsen
Lærer Landbrug

Torsten Juul Svelle 
Pædaggisk ressourceteam

Jennifer Riis  
sekretær 

Landbrug


På landbrug skal eleverne passe både dyr, marker og maskiner og de lærer at tage ansvar for opgaverne, samtidigt med at deres sociale og individuelle kompetencer udvikles. På landbrug er der en klar struktur og opgavefordeling og de daglige rutiner er vigtige for at få alle opgaver løst. Eleverne lærer at indgå i et fagligt fællesskab hvor ansvar, tillid og samarbejde vægtes højt.

Landbrugsværkstedets formål er ikke at drive et professionelt landbrug, men at skabe et undervisningsmiljø hvor vi med udgangspunkt i landbrug lægger stor vægt på elevernes faglige, personlige og sociale udvikling.
Værkstedet råder over en gård med tilhørende marker, traktorer, maskiner, værksted og dyr: islænderheste, fedekvæg, grise, får, geder, høns, kaniner og katte.
Undervisningen tager udgangspunkt i praksis og tilrettelægges ud fra elevernes individuelle interesser og forudsætninger. Det betyder, at eleverne ikke nødvendigvis undervises i eller lærer det samme på samme tid; men når eleven er klar til det.

På landbrug kan man få et ridekort, som betyder, at man selv må tage op til hestene og ride.


Traktorkørekort
Tag traktorkørekort og vær med til at pløje og så marker.

På Try Efterskole har du mulighed for at tage et traktorkørekort. Når du har fået kørekortet, får du lov til på egen hånd at pløje og så marker, der tilhører skolen.
Der vil være undervisningstimer der går dig klar til køreprøven, som foregår på skolens marker.
Dette er en unik mulighed for allerede at begynde at uddanne dig inden du er færdig med skoleopholdet på Try Efterskole. Interesser landbrug dig og har du mod på at køre traktor, så er dette lige noget for dig.

Køkken

På køkkenværkstedet lærer eleverne alt om gastronomi, sanitet og hygienje. Det er eleverne på køkkenværkstedet, der hver dag laver den mad, der bliver spist på efterskolen. Eleverne oplever dermed en stor grad af ansvar for sig selv og andre. I køkkenet arbejdes der efter mesterlæreprincippet, hvor eleverne lærer om alle arbejdsopgaver i køkkenet.
Arbejdet er fokuseret på praktiske opgaver, samtidigt med at elevernes sociale færdigheder og samarbejdskompetencer udvikles.

Lokalemæssigt rådes der over et storkøkken, hvor der er indrettet arbejdspladser til eleverne med hæve-sænkeborde og et separat teorilokale. I skoleåret 2015-16 er der tilknyttet 2 lærere og en køkkenleder. Eleverne vælger sig ind på køkkenværkstedet, fordi de har en speciel interesse i madlavning. Undervisningen baseres primært på en praktisk del og en teori del med udgangspunkt i mesterlæreprincippet.
I den praktiske del arbejdes der med produktion af den daglige mad til alle elever og lærere, såvel kold som varmt. Eleverne stifter bekendtskab med alle  arbejds-opgaverne i køkkenet,

f.eks. kold kok, varm kok, opvasker og forbereder, således at de derigennem for forståelsen af hele processen fra råvarer til serveringsklar mad. Udover de færdighedsmæssige mål, arbejdes der med elevernes personlige side. Samarbejde, almindelige omgangsformer, normer, hygiejne, selvtillid, problemløsning, trivsel, selvaktivering er centrale begreber. Derudover indgår motion og idræt, som en naturlig del af værkstedsundervisningen.Teorien implementeres i den daglige undervisningen og indeholder emner som mål og vægt, kendskab til køkkenmaskiner, hygiejne, udarbejdelse af piktogrammer, ernæringslære,
anderledes mad, levnedsmiddellære, samt fokus på dagligdagsmotion.


Temaer gennem året:
Hygiejne – grundlæggende køkken hygiejne og håndtering af de forskellige
fødevaregrupper.
Ernærings-lære – der arbejdes praktisk i køkkenet med sunde alternativer til
eftermiddags/aftenssnack
Udarbejdelse af piktogrammer:
Der arbejdes med udarbejdelse af piktogrammer til alle vores forskellige ting – alt fra fade og viskestykker til råvarer i vores depotrum, således det er nemmere at holde orden og orientere sig i køkkenet.


Eksamensforberedelse med vægt på den teoretiske del i 2. skoleperiode madkundskab– bl.a. levnedsmiddellære, råvarekendskab, mikroorganismer m.m.
I løbet af skoleåret arrangeres relevante ekskursioner som fx fiskeriauktion, bageri, slagteri og lign.

Musik

På Musik-værkstedet er eleverne en del af et kreativt, skabende fællesskab. Vi tager
udgangspunkt i elevens egne kompetencer og får dem i spil med de andre på holdet. På musik lærer eleverne, at alle er væsentlige og spiller en vigtig rolle for det fælles produkt. Fællesskab og fælles ansvar er i fokus her.
På musikværkstedet er der nogle parader, der bliver lagt og man møder hinanden på en helt anden måde end i f.eks. matematik eller dansktimen. Her handler det om en fælles interesse eller passion og man lærer helt nye sider af hinanden at kende.

På musik er man afhængig at, at alle møder til tiden, så vi kan komme til at øve og vi er afhængige af at alle engagerer sig og forbereder det, vi har aftalt.
Igennem vores musikundervisning skærpes elevernes opmærksomhed, udholdenhed,
koncentrationsevne, evne til at arbejde i grupper og selvstændigt. Ligeledes bliver eleverne trænede i at være centrum i større forsamlinger. Eleverne spiller på diverse instrumenter, arbejder med rytmer og puls, synger, lytter og dramatiserer, samt arbejder med performance, attitude, kropssprog og basis / simpel sangteknik.
Derudover bearbejder og analyserer vi de tekster, vi optræder med og herved integreres dansk, matematik, historie, geografi, samfundsfag og engelsk i undervisningen. Musikholdet har mindre spillejobs til f.eks. elevforsamlinger, i Gigantium, så vi får øvelse i at optræde for et publikum. Vi øver op til en musical som vi skal fremføre sidst i værkstedsperioden.
I slutningen af januar inviteres alle forældre til en stor forestillingsaften, ligesom elever fra andre efterskoler og fra specialklasserne i området bliver inviteret ind og se stykket.

Hånværk og design

I Håndværk og Design er eleverne en del af et socialt fællesskab samt et arbejdsfællesskab hvor alle har en rolle og er værdifulde.
På værkstedet arbejder vi målrettet på, at eleverne lykkes med de projekter, de er en del af. Det er vigtigt, at eleverne får forståelse af sammenhængen mellem dét at lykkedes med en opgave og det at udvikle selvværd og selvtillid.
Vores værksted skaber mulighed for at eleverne kan udvikle deres håndværksmæssige og kreative færdigheder og deres generelle holdning til dét at modtage undervisning.

Det er vigtigt at den enkelte elev udfordres på et passende niveau således at der
kontinuerligt sker udvikling såvel fagligt som personligt.

I Håndværk og Design huset kan man vælge sig ind på forskellige moduler – feks kunne det være Materiel Design, Metal-auto eller Pedelhold.

 • På Materiel Design er der fokus på materialer og udtryk. Eleverne lærer forskellige
  materialer at kende – eksempelvis forskellige typer glas og de forskellige
  forarbejdnings teknikker, der knytter sig til disse eller forskellige træsorters
  anvendelighed til diverse opgaver – og kan derfor udnytte materialerne bedst muligt i
  det praktiske arbejde med designprocesser og håndværksmæssig virksomhed til
  kreativt og designmæssigt udtryk.
 •  På Metal-auto er det målet, at eleven skal opnå kendskab til smede og mekaniker fagets faglige indhold samt de sidefag, der følger med – eksempelvis svejsning. Det er for dem, der er vilde med teknik , mekanik og elsker at rode med biler samt scootere og cykler.
 • På Pedelholdet arbejdes der med praktiske serviceopgaver på skolen – eksempelvis græsslåning, pasning af bede og små vedligeholdelsesopgaver, som fx udskiftning af pærer, smøring af låse etc. For at varetage opgaverne er målet at oplære eleverne i brug af en lang række maskiner og vedligehold af disse.

Svejsningscertifikat
Lær at svejse sjove sjove projekter, skulpturer eller andet.
Du har mulighed for at blive undervist i hvordan man svejser.
Kurset tager en uge og derefter må du svejse i undervisningen og fritiden. Her får du selv lov til at vælge, hvilke ting du godt kunne tænke dig at lave. Det er kun fantasien der sætter grænser.
Er du kreativ og har hænderne godt skruet på, så er svejsning noget for dig.


Vi har som målsætning at inddrage størstedelen af folkeskolens fag i vores undervisning samt at gøre eleverne bevidste om at dette finder sted. Øvelsen “fag i brug” er en fast del af undervisningen når der evalueres.
Eleverne er til en vis grad medbestemmende i undervisningen idet der er en vekselvirkning mellem lærerstyrede aktiviteter og mere individuelle og selvvalgte projekter.