FællestimerMorgensamling:

Undervisning starter hver dag kl. 8. Alle elever mødes til morgensang og orientering om aktuelle begivenheder på skolen eller i verden udenfor skolen.

Onsdagfællestime:

Hver onsdag kl. 13.30 er der fællestime med orientering om aktuelle begivenheder på skolen eller i verden udenfor skolen.

Fredagssamling:

Hver fredag kl. 14.15 er der afslutning på ugen. Der samles op på hvad der er sket i ugen og der orienteres om den kommende uge eller andet aktuelt.


I løbet af året er der forskellige arrangementer:● Der afholdes regelmæssige brandøvelser.

● Skolen i Biografen: Alle elever cykler til Hjallerup Kino. Filmen inddrages bagefter i danskundervisningen.

● Teater: En aften i løbet af skoleåret er skolen i teater. Dette inddrages også i danskundervisningen.

● Motionsdag: Fredag før efterårsferien deltager skolen i Skolernes Motionsdag.

● Der afholdes fælles idrætsdage med PGU i Hornslet og med Tolne Efterskole.

● Skolen deltager i Efterskolernes Dag.

● Der er fælles udflugt til Den Gamle By i Århus.

● Årets lejrskole. Eleverne vælger lejrskole til enten Norge, Berlin eller Tjekkiet.

● Trivselstimer: Forskellige emner behandles. Ofte kommer der oplægsholdere udefra.

● Aftenarrangement. I løbet af året kommer der forskellige arrangementer med musik eller andet.

● I juni er der tur til Fårup Sommerland.

● Skoleåret afsluttes med fælles hyttetur.