FAQ til sagsbehandlere & vejledere


Et svar:

Det kommer an på mange ting. Det er altid en god idé at søge i god tid, da vi oplever at få fuldt hus tidligt.
Vores pris er: 2400 pr uge i 2018/19. På linket herunder kan det beregnes mere præcist:

KLIK HER  (Prisberegner)

Alle danske elever er sikret elevstøtte fra staten. Elevstøtten afhænger af dine forældres/husstandens indkomstgrundlag to år før, du skal på efterskole. Find de skoler, som du er interesseret i, og beregn prisen for dit ophold under menupunktet

I Efterskoleloven § 13, stk. 1, pkt. 3 om reglerne for statstilskud til efterskoleelever står der: Elever på efterskoler skal have afsluttet 8 års skolegang, 7. klasse eller være fyldt 14 år. Elever, der er fyldt 18 år, kan i særlige tilfælde medregnes efter regler fastsat af ministeren. Betingelserne skal være opfyldt ved kursets begyndelse.
Ifølge Undervisningsministeriets tolkning af ovenstående regler kan alle elever, der har afsluttet 7. klassetrin optages på efterskolen, også selvom eleven evt. har sprunget et klassetrin over og hverken er fyldt 14 år eller har haft 8 års skolegang.
Elever der er fyldt 18 år kan optages på en efterskole, hvis der foreligger en udtalelse som anbefaler dette fra PPR eller fra skolevejledningen i elevens hjemkommune.
Et svar:

På Håndværk & Design arbejdes der i grupper og individuelt, kreativt og disciplineret og man kan flexe mellem forskellige emner og områder. Der arbejdes i glas, stof, træ, metal, der svejses, boltes, skrues, hakkes, saves.... og så videre

På Landbrug får man ansvar for driften og dyrene sammen med lærerne. Man arbejder med dagligdagen i et landbrug. Både alene opgaver og fælles ansvar.

På Musik er der samspil, solosang, guitar, trommer, keyboard og lyd. Masser af lyd. Det kræver tålmodighed og disciplin og interesse for musik.

I Køkkenet er der team-samarbejde for alle pengene. Massevis af rutiner. Alle skal yde og nyde og være en del af dagens, daglige store projekt: At lave varm mad til frokost.

Værksted er altid fra 10.00 - 12.30

Dansk og matematik er niveaudelt, og der arbejdes for nogle elevers vedkommende mod FPi dansk og matematik. Dansk- og matematik er altid fra 8.15 - 9.30.

Endvidere er der valghold af forskellig art og indhold - både praktisk og bogligt

 
Et svar:

Mange weekender på Try Efterskole bruges til arrangementer, men der er selvfølgelig også weekender, hvor man kan vælge at tage hjem fra skolen. Man har ret til at være på skolen i alle ugens 7 dage, bortset fra de ferier, hvor skolen har lukket. 
 
Et svar:

For at blive optaget skal man have modtaget specialundervsining - og eller eleven har/får udarbejdet PPR-papirer eller skoleudtalelse fra den afgivende skole. Vi optager løbende - hele året - og vi starter skoleåret med 82-86 elever. Ved frafald bruger vi vores venteliste. Der er cirka lige mange drenge og piger i næste skoleår. Det er en god idé at søge i god tid, da vi oplever at få fuldt hus tidligt.
Et svar:

NEJ.. Vi har tre destinationer at vælge imellem: Tyskland (storby), Tjekkiet (natur) eller Norge (ski).

Endvidere stiller vi en personlig chromebook til rådighed for alle elever, og man får en jakke eller lignende.

Lommepenege er altid for egen beregning.
Et svar:

Der er altid mulighed for at ringe - Man kan ligge en besked eller bruge omstilling til en bestemt person:

Eller:

Skriv en mail til: Forstander: Thomas Wind Eskildsen - twe@tryefterskole.dk

Viceforstander: Lars Wieland Tornøe - lwt@tryefterskole.dk
Et svar:

Til det kommende skoleår er det ca 48/52 %. En lille overvægt af drenge. Der er rig mulighed for, at man får nye venner - af begge køn. Drenge og piger har deres egne gange - og så har vi "stillegangen", der er mixet.