Regler


Det er alles opgave og ansvar at medvirke til, at Try Efterskole er et godt og trygt sted at være.

Samfundets regler gælder også på Try Efterskole, og vi ønsker en mobbefri skole, hvor alkohol og stoffer er forbudt.

Vi forventer:

- At du er parat og kommer til tiden til undervisning, morgen-, middags- og aftensmad.

- At du overholder skolens rygepolitik.

- At du repræsenterer skolen godt og ansvarsfuldt, mens du er elev her.

- At du respekterer og overholder de aftaler, vi har med hinanden.

Aftaler for besøg på hinandens gange og værelser.

Mit værelse er mit hjem!

Man besøger hinanden, og går altså ikke ind på et værelse, hvor der ikke er nogen hjemme. Bliver man bedt om at gå, skal det respekteres.

Man må ikke gå i seng med hinanden.

Man må besøge hinanden fra kl. 18,30 - 21,30 søndag til torsdag. Drenge må besøge drenge, og piger må besøge piger hele dagen.

På weekendmødet hver fredag kl. 15,30 aftales besøgstider i weekenden.

Overholdes aftalerne ikke, kan man få karantæne.

Bestemt på elevmøde den 27.8. 2014

 

 

 

 

 

 

Computeren er et vigtigt redskab i undervisningen på skolen.

Eleven kan medbringe egen computer eller kan låne en af skolen i undervisningstiden. Regler for elevers private computer på skolen: Computeren skal være bærbar og der skal medbringes hovedtelefoner for at mindske uønsket støj på skolen.

Elevens computer tilsluttes internettet via elevens Uni-login. Computeren skal medbringes til undervisning efter aftale med lærerne. Dansklæreren hjælper med at installere skoleprogrammer, som eleven skal bruge i forbindelse med undervisningen. I fritiden kan computeren bruges til privat brug.

Brug af computeren skal desuden overholde følgende regler: Der må ikke kopieres eller videresendes materiale, man ikke har tilladelse til. Der må ikke sendes generende meddelelser til andre (mobning, spam) Man skal undgå anstødelige sider med f.eks. pornografi, vold eller racisme.

Skolen yder kun begrænset support til elevers private computer. Det er familiens private forsikring, der dækker evt. tab eller reparationer.

Skolen tilbyder (mod depositum for nøgle) at opbevare pc i alarmsikret depot. Samme regler gælder for spillekonsoller, tablets og smartphones.

 

 

 

 

Computeren er et vigtigt redskab i undervisningen på skolen.

Eleven kan medbringe egen computer eller kan låne en af skolen i undervisningstiden. Regler for elevers private computer på skolen: Computeren skal være bærbar og der skal medbringes hovedtelefoner for at mindske uønsket støj på skolen.

Elevens computer tilsluttes internettet via elevens Uni-login. Computeren skal medbringes til undervisning efter aftale med lærerne. Dansklæreren hjælper med at installere skoleprogrammer, som eleven skal bruge i forbindelse med undervisningen. I fritiden kan computeren bruges til privat brug.

Brug af computeren skal desuden overholde følgende regler: Der må ikke kopieres eller videresendes materiale, man ikke har tilladelse til. Der må ikke sendes generende meddelelser til andre (mobning, spam) Man skal undgå anstødelige sider med f.eks. pornografi, vold eller racisme.

Skolen yder kun begrænset support til elevers private computer. Det er familiens private forsikring, der dækker evt. tab eller reparationer.

Skolen tilbyder (mod depositum for nøgle) at opbevare pc i alarmsikret depot. Samme regler gælder for spillekonsoller, tablets og smartphones.

 

 

 

 

Alkoholpolitik for medarbejdere på Try Efterskole

 

1. Det er ikke på noget tidspunkt tilladt at indtage alkohol i samvær med eleverne.

2. Det er ikke tilladt at indtage alkohol på skolen, når der er elever på skolen - heller ikke selv om den ansatte har fri.

3. Det er ikke tilladt at møde op skolen i beruset tilstand.

4. Overtræder en medarbejder ovenstående vil det få ansættelsesmæssige konsekvenser.

5. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for ovenstående.

6. Oplever ansatte at en kollega har et misbrugsproblem, er man forpligtet til at henvende sig til en af følgende: forstander, viceforstander, TR eller AMR. Ansatte med et erkendt misbrugsproblem kan forvente støtte fra skolens ledelse i forbindelse med en handlingsplan, der skal hjælpe den ansatte ud af misbrugsproblemet.


(Pkt. 5. handler om høstdag, generalforsamling, receptioner, nytårstaffel for museet og lign. Vedtaget på bestyrelsesmøde 30.8. 2016)

Vedr skolerejser: Ledelsen har, som hjemme på skolen, forpligtelsen til at sikre og påse, at alt foregår trygt og forsvarligt på hele turen. Det gøres ved, at ansvaret og forpligtelsen indskærpes forud for turen, og dermed også konsekvensen ved overtrædelse. Forud for lejrskoler udarbejdes vagtplan, således at de lærere, der er på vagt med eleverne, er omfattet af 1. pkt. Man skal redegøre, inden afrejsen for, hvorledes man agter at håndtere alkoholpolitikken på turen. De lærere, der ikke har vagt, har tilkaldevagt og skal kunne komme til stede med kort varsel, akkurat som når man har tilkaldevagt på skolen, man skal altså kunne køre bil (0,5 prm). Man har således i begrænset omfang fri på aftalte tidspunkter på turen. På skolerejser har personalet en tjenestetelefon med som vagten har, og eleverne har nummeret på.