Skolekredsen


Skolekredsen er skolens formelle baggrundsforum. Skolekredsens årlige generalforsamling vælger bestyrelsen.

Skolekredsmedlem - hvorfor?

Efterskolen har brug for al den støtte, den kan få til arbejdet med unge, der har brug for en anderledes tilgang til undervisning og uddannelse end den meget boglige. Alle kan blive medlem af skolekredsen og bestyrelsen opfordrer alle, der er enige i værdigrundlaget, og har interesse for skolens virke og udvikling, til at tilslutte sig skolekredsen.

De unge får din støtte, fordi du kan gå ind for skolens værdigrundlag. Skolens personale har brug for at vide, at de har et solidt bagland og bakkes op - også når arbejdet kræver sin mand og kvinde.

Bestyrelsen har brug for en medlevende skolekreds, der giver engagementet mening, og som kan bidrage til fortsat fornyelse og variation i bestyrelsesarbejdet.

Efterskolen blev startet i 1987 på initiativ af Foreningen Børnenes Vel i Aalborg, som i de første mange år har været økonomisk garant for skolens drift, og som også i forbindelse med købet af Try Landbrugsskole har stillet midler til rådighed.

Som specialefterskole med et helt særligt undervisningstilbud er skolen medlem af Foreningsfællesskabet Ligeværd hvis formål det er at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings– og funktionsmæssige vanskeligheder.

Skolen er naturligvis også medlem af Efterskoleforeningen, som varetager efterskolernes generelle interesser.