Ordens- og samværsregler

På Try Efterskole er vi optaget af at skabe gode og trygge rammer for dit efterskoleophold. Derfor har vi Ordens- og samværsregler der skal efterleves og overholdes. Vi forventer du viser respekt for dine omgivelser og tager ansvar for din adfærd og for fællesskabet.

På Try Efterskole tager vi hensyn til hinanden, taler ordentligt til hinanden, passer på hinanden og på vores skole. Der er nultolerance overfor vold, mobning, tyveri eller hærværk. Overtrædelse kan medføre hjemsendelse og eventuelt bortvisning fra skolen.
 
Anvisninger fra skolens personale skal efterleves og overholdes, det gælder både i og udenfor undervisningstiden. Både personale og elever bidrager til den gode tone. På Try Efterskoler er Trivsel, tryghed og god kommunikation et fælles ansvar.
Vi passer på skolen, bygninger, møbler og inventar. Vi har et fælles ansvar for at passe på skolens inventar og rammer. Det gælder både på elevværelser, i kantinen, hallen, fællesområder. I tilfælde af ødelæggelse af skolens og fællesskabets lokaler og inventar, vil og kan det medføre erstatningskrav, hjemsendelse og bortvisning.
På Try Efterskole er vi respektfulde overfor hinanden i både tale og handlinger. Vi viser respekt ved at tale og opføre os ordentligt overfor hinanden i alle vores relationer, det gælder både elever og personale. Vi har respekt for hinandens forskellighed, og viser hensyn. Samme regler gælder online på nettet, og på sociale medier og i tekstbeskeder.
På Try Efterskole vægter vi fællesskabet og samvær højt. Derfor deltager alle i fællesspisning og fællessamlinger. Vi overholder de samværsregler der er, både i forhold til samvær- og omgangsform, hygiejne og bordskik. I skolens spisesal tilbydes du lækkert mad, hvor der både er tænkt grønt, sundt og bæredygtigt med ind over.
Rygning kan kun ske efter forældreaftale, på anvist område og på aftalte tidspunkter.
Alle tilfælde af vold, tyveri, mobning eller hærværk medfører samtale med Forstander og kan efterfølgende føre til sanktioner, udmeldelse eller
politianmeldelse. I tilfælde af hærværk og ødelæggelse kan og vil blive rejst krav om erstatning. Derefter vil skolens ledelse vurdere den konkrete situation, samt eventuel sanktion.
Try Efterskole er en del af lokalområdet, Vi viser hensyn når vi færdes udenfor skolen, og er bevidste om, at vi repræsenterer Efterskolen ude af huset, vi viser hensyn og opføre os ordentligt. Det gælder både ved ture ud af huset, indkøb i nærområdet og ved mødet med lokalbefolkning og naboer.
Elever kan kun være på værksteder og betjene maskiner og udstyr, hvis det sker under tilsyn af en medarbejder. Derudover skal alle anvisninger og retningslinjer overholdes i forhold til brug af maskiner og udstyr på skolen. Det er under ingen omstændigheder tilladt at bruge åben ild på skolen. Alle former for rygning, brug af lighter, stearinlys m.m. er ikke tilladt, og kan medføre sanktioner og hjemsendelse. Dette af hensyn til alles tryghed og sikkerhed.
Vi forventer du møder op til tiden, og er deltagende i både undervisning og aktiviteter. Derudover forventer vi, at du bidrager til undervisningen, den gode stemning, og tager ansvar for din egen adfærd og opførsel.
Der er nul tolerance overfor alle former for rusmidler og alkohol på Try Efterskole. Det er ikke tilladt at møde op påvirket af rusmidler. Overtrædelse vil medføre samtale med forstander, samt eventuel bortvisning og udmeldelse fra Efterskolen.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.